Scroll to top
sk

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo pre malé aj veľké firmy

  • Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa účtovanie všetkých nákladov aj výnosov, agendu DPH (platiteľ DPH), vypracovanie daňového priznania, kontrolného výkazu k DPH a súhrnného výkazu
  • Evidencia majetku a zásob
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov
  • Spracovanie účtovnej závierky a poznámok k daňovému priznaniu DPPO

Jednoduché účtovníctvo

  • Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa účtovanie všetkých príjmov a výdavkov, doložené faktúrami a bločkami, ide väčšinou o SZČO, ktorý je aj platiteľom DPH.
  • Vedenie peňažného denníka jednoduchého účtovníctva
  • Evidencia majetku a zásob
  • Vedenie iných pomocných kníh
  • Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmov a výdavkoch a o majetku a záväzkov k daňovému priznaniu

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.