Scroll to top
sk

Cenník

Cena za účtovníctvo je závislá od rozsahu vedenia účtovníctva, od počtu dokladov za príslušný mesiac,  ako aj od rozsahu poskytovaných služieb. Na základe predbežnej konzultácie približných a odhadovaných počtov dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov príjmových a vydaných, bankových výpisov, interných dokladov a ďalších písomnosti…) pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Cena za spracovanie personalistiky a miezd je za každého zamestnanca/dohodára za mesiac. Cenu možno stanoviť aj dohodou podľa predpokladaného priemerného počtu zamestnancov – tzv. paušál. V tejto cene sú už zahrnuté všetky potrebné úkony  (napr. za vyhotovenie rôznych potvrdení, odosielanie výkazov, vyhotovenie mzdových listov….). Ak máte záujem o vypracovanie daňového priznania alebo ďalšie služby neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle alebo poslať správu.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.