Scroll to top
sk

Mzdy a personalistika

Personalistika

 • príprava vstupných dokumentov (osobný dotazník, zmluvy, dohody, vyhlásenie k zdaneniu…)
 • prihlasovanie/odhlasovanie zamestnancov (SP, ZP)
 • vyhotovenie potvrdení pri skončení pracovného pomeru resp. dohody
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov podľa potreby
 • ďalšie podľa dohody/potreby

Mzdy

 • spracovanie mzdy zamestnanca
 • odoslanie výkazov do inštitúcií (ZP, SP, DÚ)
 • vyhotovenie výplatnej pásky pre zamestnancov
 • vyhotovenie príkazu na úhradu pre zamestnávateľa
 • ďalšie podľa dohody/potreby napríklad informovanie zvýšenia stravného od ktorého sa odvíja príspevok na stravný lístok, rekreačné poukazy, 13.a 14. platy, odmeny
 • zastupovanie pri komunikácii so ZP, SP alebo Daňovým úradom

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.